Stichting KunstPlatform Veenendaal

De Stichting KunstPlatform Veenendaal is in 2008 is opgericht met als doel “het in stand houden en uitdragen van kunst en cultuur door het organiseren van verschillende culturele activiteiten”. Dat heeft in de praktijk geresulteerd in een breed scala aan activiteiten, met een gevarieerd aanbod aan artistieke uitingen van allerlei aard. En deze activiteiten groeien in aanbod en in belangstelling. Steeds meer individuen en groepen kunnen hun talenten tonen en steeds meer mensen genieten van cultuur in Veenendaal.

 Ook is het KunstPlatform samen met de Gemeente Veenendaal verantwoordelijk voor de uitreiking van de jaarlijkse Cultuurprijzen. 

Wie heeft de Veenendaalse Cultuurprijs 2018 en de Cultuurvrijwilligersprijs 2018 gewonnen? Zie Cultuurprijzen 2018.

 

We laten hieronder kort de verschillende activiteiten met een eigen commissie de revue passeren. Elk van deze activiteiten heeft een eigen website waarop meer informatie is te vinden. Heeft u ideeën om de cultuur in Veenendaal te bevorderen of er actief aan deel te nemen: laat het ons weten. Stuur een bericht: info@kunstplatformveenendaal.nl.

KRV logo (Kopie)

 

Aan de basis van het KunstPlatform staat de Kunstroute Veenendaal (sinds 2007). Tijdens dit jaarlijkse evenement, dat bij voorkeur plaatsvindt in het najaar, stellen gemiddeld 35 (semi-)professionele Veenendaalse kunstenaars hun ateliers een weekend open voor het publiek.
Tevens exposeren zij in hetzelfde weekend gezamenlijk een of meer werken op een of meerdere centrale locaties.
www.kunstrouteveenendaal.nl

 

 

AKFV (Kopie)

 

Tijdens dit tweejaarlijkse Festival (rond Valentijnsdag in februari in de even jaren), laten gemiddeld 700 Veenendaalse amateur podiumkunstbeoefenaars in gemiddeld 90 voorstellingen een weekend lang zien wat zij in huis hebben op het gebied van (moderne, klassieke en pop-) muziek, zang, dans, voordracht, cabaret, toneel en ook film! Heel uniek: tijdens het Festival staan de diverse professionele podia in Veenendaal geheel tot de beschikking van de amateurkunst!
www.amateurkunstfestivalveenendaal.nl

 

 

logo beeldend veenendaal (Kopie)Het al langer bestaande Beeldend Veenendaal (sinds 1996) heeft zich in 2009 aangesloten bij het KunstPlatform. Beeldend Veenendaal is een jaarlijkse, twee weken durende, voorjaarstentoonstelling voor amateur beeldende kunstenaars die hun hobby, passie voor schilderen, tekenen, beeldhouwen en ook fotografie, met stadgenoten willen delen. Ook middelbare scholieren exposeren op Beeldend Veenendaal. Aan de tentoonstelling zijn prijzen van zowel een vak- als publieksjury verbonden.
www.beeldendveenendaal.nl

 

 

Logo CCV (Kopie)

Met uitzondering van de maanden december, juli en augustus is er elke tweede woensdag van de maand een Cultureel Café in Brasserie De Plantage op de Markt. Ontmoeten staat hier centraal. Daarnaast kunnen bezoekers genieten van – afwisselend – korte verhalen, singer-songwriters, theater, lezingen van ‘kunstenmakers’, jamsessies, een (ook politieke) pubquiz, miniconcerten en nog veel meer! Het volledige jaarprogramma vindt u op
www.cultureelcafeveenendaal.nl

 

 

 

logo GOM (Kopie)Gedichten op muren (GOM) is een gedichtenroute door de binnenstad. Een groot aantal gedichten (met lichte toonzetting en een glimlach) heeft al een plekje gevonden op panden, waarmee zij inhoudelijk vaak een connectie hebben. Gestaag komen er nieuwe gedichten bij. GOM organiseert jaarlijks een gedichtenwedstrijd voor 3e klassers van middelbare scholen Ook de gedichtendrager op het Stationsplein, met daarop drie winnende 4 mei gedichten van scholieren,is een ontwerp van GOM, in samenwerking met de Stichting Oranjedag Veenendaal.
www.gedichtenopmuren.nl

 

 

 

SDV log (Kopie)Het KunstPlatform verzorgt voor de Gemeente Veenendaal de coördinatie rond de tweejaarlijkse verkiezing van de Stadsdichter. Zijn/haar taak is om gedurende twee jaar – op verzoek van zowel het KunstPlatform, de gemeente als ook derden – gedichten te schrijven; met Veenendaal en actuele lokale gebeurtenissen als inspiratiebron. De stadsdichter is een promotor van poëzie in het algemeen en van Veenendaal in het bijzonder. De stadsdichter publiceert regelmatig een gedicht in een van de lokale media.
www.stadsdichterveenendaal.nl

 

 

 

 Theater bij de Buren is de nieuwste ‘kleur’ van het al rijk geschakeerde palet van het KunstPlatform. Een kunst- en cultuurbeleving met optredens van Veenendaalse (amateur)artiesten, van allerlei niveau en in allerlei disciplines. Niet op de bekende professionele podia, maar gewoon thuis, ‘bij de buren’.
www.theaterbijdeburen.nl