Met ingang van het nieuwe jaar is de samenstelling van de commissie Gedichten Op Muren gewijzigd. Jan van Weerden verliet de commissie, terwijl Machiel Taal terugkeerde op zijn oude nest.

Jan kon zijn lidmaatschap niet meer combineren met zijn jaarlijks langdurig verblijf  in Spanje. Met hem verliezen we een actief lid, die ook webmaster was van de site van het Kunstplatform en meewerkte aan de Kunstroute Veenendaal.  Eind mei zullen we op gepaste wijze afscheid van hem nemen. Bedankt Jan.

Welkom Machiel. Hij nam ooit het initiatief samen met Jaap Pilon om het project Gedichten Op Muren te ontwikkelen. Hij deed dat als beleidsadviseur Kunst en Cultuur bij de gemeente. Hij woont in Ede; waarom dan actief als vrijwilliger in Veenendaal? Veenendaal is gewoon gezelliger!

Inmiddels is de commissie actief op zoek naar nieuwe plekken waar gedichten kunnen geplaatst worden. Dat doen ze in nauwe samenwerking met  Henny Jansen, de Binnenstadsmanager. Met veel enthousiasme zag je ze laatst door het centrum van Veenendaal lopen.

Voor de volledigheid de commissie bestaat nu uit Daphne Kalff (voorzitter), Emiel Veld en Machiel Taal

Inmiddels zijn alle gedichten van de jaarlijkse wedstrijd op de middelbare scholen binnen. De jury : Dylan Lochtenberg (wethouder, Wilco van Doorn (lid van het Stadsdichtergilde) en Emiel Veld hebben zich inmiddels gebogen over de vele pennenvruchten van de leerlingen. Zij nomineren per school twee gedichten waaruit tot slot het winnende gedicht wordt gekozen. De prijsuitreiking is op 19 april om 16:00 uur in het Spectrum.