Stadsdichtersgilde

Vier dichters werken samen voor Veenendaal 

De meest recente gedichten

De oude dichter zei

De oude dichter zei

Ik schrijf nog even mee
En laat jullie inkt vertellen
waar het mijne zal stoppen

Vertrouw het papier,
de beweging van jullie handen,
de bogen van jullie letters,
tot aan de laatste punt.

Bouw een eigen plek
en vul deze
met jullie gedachten en dromen
wensen en idealen
voor jezelf
en voor de wereld

Bouw een eigen plek
en laat niemand vertellen
wat daar de regels zijn

En als ik ooit stop met schrijven
geef ik graag de pen door
aan die nieuwe wereld
die jullie maken

En wil ik wonen
tussen de ronde bogen
van jonge letters
getekend door handen
die niet zo trillen als de mijne.

Ik schrijf nog heel even mee,
en laat jullie inkt vertellen
waar het mijne stopt.

Dit gedicht schreef Wilco van Doorn ter gelegenheid van de bekendmaking van de winnaar van de Gedichtenwedstrijd van Gedichten op Muren d.d. 20 mei 2022 

Afscheid

Het is nooit te laat om te lezen
dat het leven de moeite waard is
om beschreven te worden
berijmd of ongerijmd
vastgelegd in een structuur
of in een verzameling losse flodders
die soms heel raak kunnen zijn

de ware inkt zit in het hart
het is het voelen van de wereld om je heen
daar mee verbonden zijn
en dat op papier willen vertalen

al kan de plaats of functie veranderen
in de poëzie draait het zelden
om punten of komma’s
wie schrijft die blijft
en daar komt nooit een einde aan

Derk Postma was tot op heden uw stadsdichter. Dit is zijn laatste stadsgedicht. Vanaf 13 april neemt het Stadsgilde het over.

Tweestrijd

 

ik wil graag schrijven 
over wat er weer mag
over de zon die weer schijnt
over de hoop die gloort
het feest dat wordt gevierd
de uitnodigingen die ik ontvang
 
maar ergens in het oosten
wordt het licht uitgedaan
de hoop in de kiem gesmoord
vechten wanhoop en weeklaag
om voorrang
 
ik weiger te kiezen
tussen de hoop die mij levend houdt
en de mokerslag die deze week
is binnen komen dreunen
 
dus ik stop maar met schrijven
 

Derk reflecteert op de Corona versoepelingen en de toestand in Oekraïne. 

Goede voornemens

Van oud naar nieuw
is vaak een poging
te verhuizen
op dezelfde plek.

We willen al onze slechte gewoontes,
pijn, verdriet en frustratie
en allerhande onvermogen,
graag naar de stort brengen

en inruilen voor
goede voornemens
onvervulde wensen
en nieuwe kansen.

Maar zodra het jaar
goed en wel in de steigers staat
blijken we alle ellende
gewoon weer in ingepakt te hebben
en meegenomen naar het nieuwe jaar

Gelukkig zijn er ook dozen
waarin onze hoop
op de toekomst zit,
maar waar hadden we die ook al weer gelaten?

Derk Postma liet zich verleiden om zijn eigen verhuisperikelen te koppelen aan het nieuwe jaar.

Stadsdichter

Het KunstPlatform regelt voor de Gemeente Veenendaal de coördinatie van de verkiezing van de Veenendaalse stadsdichter. De stadsdichter heeft de taak om op verzoek of op eigen initiatief gedichten te schrijven met Veenendaal en Veenendaalse actuele lokale gebeurtenissen als inspiratiebron. De stadsdichter is een promotor van poëzie in het algemeen en van Veenendaal in het bijzonder. De stadsdichter publiceert ook regelmatig gedichten in de lokale media. Elke drie jaar wordt er een nieuwe verkiezing uitgeschreven. Bij het afscheid van een stadsdichter verschijnt er een gedichtenbundel met de belangrijkste gedichten. Bovendien hangt er van elke voormalige stadsdichter een gedicht aan een muur in het centrum van Veenendaal. Zie verder de informatie op de website van de stadsdichters. Met ingang van april 2022 is er een collectief van vier dichters die deze taak uitvoeren, v.l.n.r. Samira Senghini, Wilco van Doorn, Mats Beek en Daphne Kalff.