Namens de Gemeente Veenendaal is het Kunstplatform Veenendaal medeverantwoordelijk voor het uitreiken van de jaarlijkse Cultuurprijs en de jaarlijkse benoeming van de Cultuurvrijwilliger.
De uitreiking van deze prijzen wordt dit jaar gedaan tijdens het Cultuurfeest in Lampegiet op zaterdag 15 februari.

De oproep om personen en/of organisaties te nomineren voor deze prijzen is nu gesloten.