de meeste stemmen gelden
dat is wel zo eerlijk
dat noem je democratie

maar wat als de luidste stemmen gaan tellen
de grofste beschuldigingen
het hardste geluid

hoe harder het schreeuwen
hoe stiller de zwijgers
de geduldigen, de bescheidenen

wordt op deze manier de minderheid
de tekortkomenden
een kleine groep
tot meerderheid geschreeuwd

wie bepaalt wat redelijk of onredelijk is
wat vrede en onvrede is
wie bepaalt welk middel gebruikt mag worden
hoeveel stampei en verdeeldheid
daar hebben we wetten voor en afspraken

maar het blijft wel vreemd
hoeveel synoniemen er voor onvrede zijn
en hoe weinig voor vrede

Daphne Kalff

Stadsdichtersgilde Veenendaal
n.a.v. de Vredeswandeling 16 september 2023
in Rijnpost 18 oktober 2023