Aan de deelnemers en vrijwilligers van het Kunstfestival,

Begin januari hebben we moeten besluiten het Kunstfestival uit te stellen. Inmiddels is bekend dat we op 1 juni 2022 het Cultuurfeest kunnen organiseren voor de uitreiking van de Cultuurprijs en het kiezen van de cultuurvrijwilliger. Voor het Kunstfestival is een weekend nodig waarbij we o.a. afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van Theater Lampegiet. We hebben gekozen voor het weekend van 15 en 16 april in 2023. Niet in februari volgend jaar, omdat we niet opnieuw het risico willen lopen het Kunstfestival af te moeten gelasten door een coronagolf in de winter.

Wij laten uw inschrijving staan en nemen begin volgend jaar contact met u op om te vragen of u meedoet aan het Kunstfestival op 15 en 16 april 2023. We gaan ervan uit dat dit het geval is, maar er kunnen natuurlijk omstandigheden zijn waardoor dit niet kan. Wilt u uw leden op de hoogte stellen van dit besluit?

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Als er nog vragen zijn, kunt u altijd bij ons terecht.

Met vriendelijke groeten,
Monica Brouwer, Ali Groebe, Anita Mirolo en Jaap Pilon