De winnaar van de VO-wedstrijd is bekend

Vrijdag 12 mei is in Spectrum de uitslag bekend gemaakt van de gedichtenwedstrijd voor de derde klassen van de VO-scholen in Veenendaal. De winnaar is Ilse van de Beek van het Ichthus College. De leerlingen maakten die gedichten tijdens de Nationale Poezieweek. De organisatie was in handen van Gedichten op Muren.  Het gedicht van Ilse wordt binnenkort geplaatst op een muur in Veenendaal en wordt daarmee onderdeel van de verzameling Gedichten op Muren. Het verslag van de uitreiking, met de genomineerde gedichten en foto’s van de happening staat vanaf nu op deze site

Veenendaal heeft nu een stadsdichtersgilde

Sinds 13 april heeft Veenendaal een Stadsdichtersgilde. Niet meer één stadsdichter, maar een echt Stadsdichtersgilde. Zo kunnen er meer initiatieven ontplooid worden en kunnen de taken verdeeld worden. Het gilde bestaat uit vier personen: Mats Beek, de eerste stadsdichter van Veenendaal; Daphne Kalff, voorzitter van de commissie Gedichten op Muren; Samira Senghini, een artistieke duizendpoot: ze maakt poëzie, zingt en schildert en het kwartet wordt compleet gemaakt met Wilco van Doorn, ook geen onbekende in de Veenendaalse poëziewereld.
Tijdens het druk bezochte Cultureel Café van 13 april werd het gilde geïnstalleerd. Alle vier dichters lieten een aantal door henzelf geschreven gedichten horen. Allemaal een eigen stijl maar de gedichten waren allemaal van kwaliteit. Men had er zin in en dat was goed te zien.  Er kwamen meteen een paar opdrachten binnen. Een opdracht in het kader van 4 mei en er kwam de vraag of Samira wilde meewerken aan het Cultuurfeest op 1 juni.
De avond werd muzikaal ondersteund met een optreden van de singersongwriter Noah Noordzee. 
Voor Derk Postma was het zijn laatste officiële optreden als stadsdichter. Hij sloot dit af met een serie prachtige gedichten. Het officiële afscheid van Derk vind plaats als de bundel met zijn dierbaarste gedichten af is en wordt uitgereikt. Dat wordt ergens later in dit jaar.
We wensen het Stadsdichtersgilde veel succes.

Nieuwe stadsdichter gevraagd

Veenendaal zoekt nieuwe stadsdichter, meld je aan!

 Het stadsdichterschap van Derk Postma loopt ten einde. Daarom roepen gemeente Veenendaal en KunstPlatform Veenendaal bekende en onbekende talenten op om zich aan te melden voor de verkiezing van stadsdichter.

 Voor 2022, 2023 en 2024 zoekt Veenendaal een nieuwe stadsdichter die met zijn/haar gedichten een promotor is van poëzie in het algemeen en een ambassadeur van Veenendaal in het bijzonder. De stadsdichter levert minimaal 6 en maximaal 8 gedichten per jaar aan ter gelegenheid van lokale gelegenheden en publiceert maandelijks stads- gedichten in een lokale krant en op websites en sociale media.

De stadsdichter wordt, op voordracht van het KunstPlatform Veenendaal, benoemd door B&W van de gemeente Veenendaal.

Belangstellende dichters kunnen zich aanmelden door het opsturen van twee gedichten, waarvan één over een Veenendaals onderwerp en één vrij qua onderwerp, samen met een motivatiebrief en een relevant CV.

Voor de verkiezing benoemt het KunstPlatform een jury. Zij selecteren uit de aanmeldingen drie nominaties. De uiteindelijke verkiezing van de stadsdichter vindt plaats op woensdagavond 9 februari 2021, in samenwerking met het Cultureel Café in restaurant BED aan de Markt. Hiervoor vragen we de genomineerden een nieuw  gedicht te maken, passend binnen een thema dat door de jury bekend wordt gemaakt.

De jury gaat bij haar keuze uit van de volgende criteria:

  1. Er dient een aantoonbare band met Veenendaal te zijn.
  2. De kwaliteit van de gedicht(en) staat voorop.
  3. Hij of zij weet gedichten op een aansprekende manier over het voetlicht te brengen
  4. Hij of zij is bereid om in 2022, 2023 en 2024 als stadsdichter van Veenendaal bij passende gelegenheden op te treden.
  5. Hij of zij is 18 jaar of ouder.

Meer informatie is te vinden op de website www.stadsdichterveenendaal.nl. Hier is het volledige reglement te lezen. Aanmeldingen (voor 7 december 2021) en informatie bij Daphne Kalff, bestuurslid KunstPlatform Veenendaal via gom@kunstplatformveenendaal.nl

Mats Beek over gedichten op muren

Op 11 oktober werd het Cultureel Café in de zaal van het Spectrum gehouden. Mats Beek gaf een uitgebreide toelichting op de totstandkoming van het project Gedichten op Muren en liep daarbij ook een aantal gedichten langs zoals die nu te bekijken zijn in het centrum van Veenendaal. Mats stond aan de basis van dit mooie project en was lid van de eerste commissie. Hij vertelde hoe de eerste gedichten tot stand kwamen en welke overwegingen daarbij een rol speelden. Een daarvan was bijvoorbeeld: passend bij de locatie. Zo kwamen er gedichten bij een horecagelegenheid, een kapper, een opticien en de ‘klokkenverkoper’ met bijpassende thema’s. Helaas bleek in de loop der tijd dat panden vaak van bestemming veranderen en dan klopt het niet meer. Dan hangt er een gedicht over knippen, terwijl de kapper al weer is vertrokken. Die overweging is dus inmiddels vervallen. Mats besteedde ook aandacht aan de Veenendaalse dichter Kees Stip, waarvan behoorlijk wat gedichten zijn gerealiseerd op een muur. De meeste van die gedichten passen wel bij de andere overweging voor plaatsing: het moet niet te zware kost zijn, het liefst een gedicht waarbij de voorbijganger even stilstaat, het op zich laat inwerken en vervolgens met een glimlach op het gezicht weer verder loopt. Het gaat voornamelijk om wat men in poëziekringen ‘light verse’ noemen. Zo stond Mats even stil bij gedichten van Toon Hermans, Jules Deelder, Jan Hanlo en K. Schippers. Ook teksten op muren van Gerard Reve en Stef Bos passeerden de revue. Een aantal gedichten werd voorgelezen door Daphne Kalff, huidige voorzitter van de Commissie Gedichten op Muren.

Mats Beek

In de route langs de gedichten, die overigens door Mats als audiotour is ingesproken en te beluisteren valt via onze website, zijn ook de gedichten opgenomen van scholieren. Het zijn de gedichten van de winnaars van de wedstrijd die elk jaar in de derde klas van het Voortgezet Onderwijs wordt gehouden. De meeste gedichten staan op de gele muur van de Lantorfabriek aan de Wolstraat. 

Veenendaal heeft ook een stadsdichter die twee jaar lang, nu drie jaar, regelmatig gedichten publiceert die betrekking hebben op zaken die Veenendaal aangaan. Mats Beek was zelf de eerste stadsdichter en sindsdien zijn drie anderen hem opgevolgd, respectievelijk Joyce Willemsen, Christiaan Abbing en Derk Postma. Ook de stadsdichter krijgt een plek op een muur in Veenendaal. Een van de laatste gedichten die geplaatst zijn is dat van Allard Budding op de fabriekspijp in de Cultuurfabriek. 

Het was een inspirerende presentatie en voor velen een nieuwe kennismaking met deze vorm van cultuur in de publieke ruimte.  

 

 

Onthulling Sculpturen Budding

Eindelijk was het zover. Zaterdag 28 augustus werden de twee sculpturen op de binnenplaats van de Cultuurfabriek onthuld. De beelden waren speciaal voor deze plek gemaakt. Op de oude stenen fabriekspijp die nog doet herinneren aan de wolfabriek die hier ooit stond staat immers al een kort gedicht van de Veenendaalse kunstenaar Allard Budding. In de beide nissen ter weerszijde van dat gedicht staan nu figuren met een vogelkop. Hanneke Zwart, de maker van deze sculpturen lichtte haar werk toe en verwees naar de persoon van Budding, die zich zo vrij als een vogel voelde in zijn creaties. Bekend is ook dat Allard wel eens in de betreffende schoorsteen is geklommen. Een zeer toepasselijke plek dus voor dit eerbetoon aan de helaas jong overleden kunstenaar.

De onthulling namens het Kunstplatform en de Gemeente Veenendaal werd door Wethouder Lochtenberg uitgevoerd  in bijzijn van een klein gezelschap van familie, vrienden en genodigden uit de culturele sector. Diane van Galen, de initiatiefnemer namens het Kunstplatform, lichtte de ontstaansgeschiedenis van dit monument toe. Zij dankte de gemeente Veenendaal en de particuliere sponsoren voor hun bijdrage. Die laatsten krijgen binnenkort overigens nog een blijvend blijk van waardering toegestuurd.

De bijeenkomst werd afgesloten met een drankje onder muzikale begeleiding van Wim en Angela.

Nu kan elke bezoeker van de Cultuurfabriek die even naar buiten kijkt bij het binnenpleintje, genieten van dit mooie ensemble. Een aanwinst voor Veenendaal. 

Sponsoring Project Budding

Allard Budding was een prominente Veenendaalse kunstenaar. Helaas is hij, nadat hij Veenendaal al had verlaten, nog vrij jong in 2017 overleden. Ter nagedachtenis is er in 2018 een tentoonstelling gehouden van zijn werk in de Cultuurfabriek. Vorig jaar is een gedicht van hem geplaatst op de fabriekspijp die nog in de binnenruimte van de Cultuurfabriek staat. De bedoeling is om naast het gedicht ook een sculptuur te plaatsen. We zijn begonnen met de financiering, maar er blijft nog een tekort over van ca. €5000,-. Om daar in te voorzien zijn we een crowdfunding gestart. Doe mee en kijk op onze wervingspagina. Op die manier kunt u meehelpen om Veenendaal cultureel weer wat rijker maken!