Kunstplatform Veenendaal oude tekst

  

                                 

Onderstaand een uitleg  wat de stichting KunstPlatform Veenendaal in houdt .

Misschien zegt u op dit moment wel: “KunstPlatform wát?”

 

 

We horen dat wel vaker, maar als we dan vertellen waar het KunstPlatform voor staat, is het ‘aha’ gevoel groot.

 

In officiële termen heet het dat ‘De Stichting KunstPlatform Veenendaal in 2008 is opgericht met als doel het in stand houden van en uitdragen van kunst en cultuur door het organiseren van verschillende culturele activiteiten.

 

Een rekbaar begrip dus, maar wees gerust. In de praktijk heeft het KunstPlatform deze doelstelling meer dan waargemaakt en is zij in tien jaar uitgegroeid tot een niet meer weg te denken speler op het Veenendaalse (amateur)kunst- en cultuurveld. Zo is het KunstPlatform thans organisator van de Kunstroute Veenendaal, Beeldend Veenendaal, Amateurkunstfestival Veenendaal, Gedichten op Muren Veenendaal, Stadsdichter Veenendaal, Cultureel Café Veenendaal, Theater bij de Buren Veenendaal en ook coördinator en organisator van de jaarlijkse Cultuurprijs Veenendaal en Cultuurvrijwilliger Veenendaal.

 

Allemaal activiteiten voor en door inwoners van Veenendaal. U dus. Reden te meer om deze folder verder door te lezen.

 

Binnen het KunstPlatform Veenendaal houden verschillende commissies zich bezig met de organisatie en uitvoering van de activiteiten die hierboven zijn genoemd. Omdat veel activiteiten in samenwerking met of op mede-initiatief  van de gemeente worden georganiseerd, ontvangt de stichting gemeentelijke subsidie. Het KunstPlatform genereert uiteraard ook eigen financiële middelen.   

 

   Kunstroute Veenendaal

Aan de basis van het KunstPlatform staat de jaarlijkse Kunstroute Veenendaal die – bij voorkeur – plaatsvindt in het laatste weekend van september. Dan stellen gemiddeld 35 tot 45 (semi-)professionele kunstenaars hun ateliers open voor het publiek. Tevens exposeren zij in dat weekend gezamenlijk op de overzichtstentoonstelling in op dit moment De Cultuurfabriek. Bezoekers kunnen genieten van diverse beeldende kunst disciplines, zoals beeldhouw- en schilderkunst, sieradenontwerp, glas en keramiek, textiele en (nieuw) industriële vormgeving, en ook fotografie.

In 2017 wordt de Kunstroute gehouden van 29 september t/m 1 oktober. Vanwege het tienjarig bestaan duurt de overzichtstentoonstelling in De Cultuurfabriek dit jaar twee weken.

Ter gelegenheid van dit jubileum wordt een boekje uitgegeven met uitgebreide informatie over de deelnemende kunstenaars. Voor meer informatie:  www.kunstrouteveenendaal.nl

 

 

Beeldend Veenendaal

Het al veel langer bestaande ‘Beeldend Veenendaal’ (1996) heeft zich in 2009 bij het KunstPlatform aangesloten. ‘Beeldend Veenendaal’ is een twee weken durende tentoonstelling voor amateur beeldende kunstenaars. Gemiddeld exposeren ruim 125 deelnemers uit Veenendaal met grote passie en ongekend enthousiasme hun werken, soms aan de hand van een vooraf aangegeven thema. Bijzonder is ook de later toegevoegde deelname van leerlingen van de Veenendaalse middelbare scholen. Zij vormen een aparte categorie deelnemers. De tentoonstelling, waaraan in diverse categorieën publieks- en juryprijzen zijn verbonden, trekt gemiddeld 2.500 bezoekers.

De opening en sluiting met prijsuitreiking zijn druk bezochte ‘evenementen’, net als de tweede zondagmiddag waarop ‘tout Veenendaal’ elkaar onder het genot van een hapje en drankje ontmoet.

De expositielocatie is elk jaar weer een verrassing, omdat Veenendaal niet over een geschikte ruimte voor een tentoonstelling met de omvang van Beeldend Veenendaal beschikt. Maar telkens, hoe dicht ook op de voorziene expositiedatum, komt er altijd weer een spraakmakende locatie beschikbaar. De toegang is gratis.

Is schilderen, tekenen, beeldhouwen of fotograferen je passie? Schroom niet. Doe mee, laat zien wat je talenten zijn en laat anderen daarvan meegenieten.

In 2018 vindt ‘Beeldend Veenendaal’ plaats van ……………………………….

Hou voor meer informatie de website www.beeldendveenendaal.nl in de gaten.  

 

Cultureel Ca

 

Met uitzondering van de maanden december, juli en augustus is er elke tweede woensdag van de maand een Cultureel Café in Brasserie De Plantage op de Markt. Netwerken, ontmoeten, uitwisselen van ideeën, ontdekken van en kans geven aan nieuw talent staan centraal. Maar natuurlijk kun je tijdens het cultureel ook genieten van uitingen van kunst en cultuur, zoals korte verhalen, singer-songwriters, theater, lezingen van ‘kunstenmakers’, jamsessies, een (ook politieke) pubquiz, miniconcerten en nog veel meer! Op de website www.cultureelcafeveenendaal.nl vind je het complete programma.

 

Amateurkunst Festival Veenendaal

Het tweejaarlijkse Amateurkunst Festival Veenendaal is in haar soort een van de grootste festivals in ons land, zo niet de grootste. Veenendaalse amateurkunstenaars, van jong tot oud, krijgen op dit culturele spektakel de kans om op diverse professionele podia hun talenten te laten zien. In 2016 namen waren dat er maar liefst 700! Samen verzorgden zij 90 voorstellingen op podia in Theater De Lampegiet, De Cultuurfabriek, het Spectrum en Brasserie ‘De Plantage’(poppodium) op het gebied van zang, dans, toneel, (klassieke)muziek, cabaret, film. Het aantal bezoekers liep zelfs tegen de 10.000. De toegang tot alle voorstellingen is gratis.

Op 10 en 11 februari 2018 beleeft het AmateurKunst Festival Veenendaal haar eerste jubileumeditie.

Wil jij je mede stadsgenoten laten meegenieten van je talent en ook wel eens optreden op een professioneel podium? Misschien wil je wel als vrijwilliger meehelpen om dit Festival tot een nog groter succes te maken dan het al is. Ook dat kan. Graag zelfs. Ga voor meer informatie en/of aanmelden naar de website www.amateurkunstfestivalveenendaal.nl

 

Gedichten op Muren

Gedichten op muren is een co-creatie van de gemeente Veenendaal en het KunstPlatform. Het begon in 2009 met dierengedichtjes van Kees Stip, die een plek kregen op verschillende locaties in de binnenstad richting het naar hem vernoemde Kees Stipplein waar de Cultuurfabriek (Bibliotheek, Historische Vereniging Oud Veenendaal, Museum ) en Het Spectrum (De Muzen, Volksuniversiteit en Filmhuis) zijn gevestigd. Doel is te komen tot een ‘light verse’ gedichtenroute door de binnenstad van Veenendaal. Op vele muren in de binnenstad hangen – op plexiglas – al gedichten die veelal een connectie hebben met de panden waarop ze  zijn aangebracht. Niet zelden ontlokken de gedichten een glimlach of nodigen ze uit tot nadenken. De route is nog niet voltooid. Jaarlijks komen er nieuwe gedichten bij.

 

Scholierenproject

Binnen het project ‘Gedichten op Muren’ is er een apart programma voor middelbare scholieren met als doelstelling om poëzie meer onder  de aandacht te brengen van jongeren.   Onderdeel is een jaarlijkse poëziewedstrijd voor de 3e klassen van de middelbare scholen in Veenendaal. De middelbare scholen krijgen lespakketten over dit project, waaraan een gedichtenwedstrijd voor de scholieren is verbonden. De winnende gedichten krijgen een prominente plaats op een speciaal daarvoor bestemde muur.

www.gedichtenopmuren.nl

 

Stadsdichter

Veenendaal kent sinds 2013 de functie van Stadsdichter. Eerste stadsdichter was Mats Beek, die werd opgevolgd door de flamboyante Joyce Willemse (2015-2016). Stadsdichter 2017-2018 is Christiaan Abbing.

Werd de eerste stadsdichter Mats Beek door het KunstPlatform ‘aangewezen’, de opvolgers worden thans democratischer en spannender via een sollicitatieprocedure ter benoeming voorgedragen aan de gemeente en vervolgens benoemd.

De stadsdichter heeft als taak om gedurende een periode van twee jaar gedichten te schrijven, met Veenendaal en actuele lokale gebeurtenissen als inspiratiebron. De stadsdichter is een promotor van poëzie in het algemeen en van Veenendaal in het bijzonder.

Hij of zij levert minimaal 6 en maximaal 8 gedichten per jaar aan. De gemeente Veenendaal of het KunstPlatform geven aan voor welke gelegenheden de stadsdichter een gedicht opstelt en voordraagt.

Maandelijks wordt een gedicht geplaatst in De Rijnpost.

De functie van Stadsdichter is in principe onbezoldigd.

www.stadsdichterveenendaal.nl

 

Theater bij de buren

Een nieuw, groot cultureel evenement in Veenendaal dat op 10 maart 2018 haar eerste editie beleeft. Een festival in Veenendaalse huiskamers door Veenendaalse (amateur)artiesten. Huiskamers worden omgetoverd tot artistieke podia. Artiesten van allerlei niveau en in allerlei disciplines laten hierop zien wat ze in huis hebben. Drie maal een optreden van een half uur in misschien wel 30 huiskamers. Alle betrokkenen werken belangeloos mee en/of hoeven geen kosten te maken. En ook de toegang is gratis.

Meedoen? Je huiskamer beschikbaar stellen? Dat kan! Meer weten? Ga dan snel naar www.theaterbijdeburen.nl

 

Cultuurprijs Veenendaal, Cultuurvrijwilliger Veenendaal

In samenwerking met de gemeente verzorgt het KunstPlatform jaarlijks de coördinatie en organisatie van de jaarlijkse verkiezing Cultuurprijs Veenendaal en Cultuurvrijwilliger Veenendaal. Aan de Cultuurprijs is een bedrag van € 2.000,- verbonden, met als blijvend aandenken een beeldje van de Veenendaalse kunstenaar Frank Bogaard. De Cultuurvrijwilliger ontvangt een Award en een ‘gevulde enveloppe’. Schroom niet en draag diegene voor waarvan jij vindt dat hij of zij het verdient! 

 

 

 

WIJ ZOEKEN JOU! ZOEK JIJ ‘TOEVALLIG’ ONS? 

 

‘Het is zeker niet uniek voor Veenendaal, dat je vaak dezelfde gezichten tegenkomt. Dat geldt ook voor de culturele sector en zeker de activiteiten van het KunstPlatform. Alle commissies doen hun werk met ongekend enthousiasme en op vrijwillige basis. Er is sprake van verjonging, maar nog onvoldoende. We kunnen op alle fronten nieuwe enthousiaste mensen gebruiken. Prioriteit hebben op dit moment de commissies Amateurkunstfestival Veenendaal en Gedichten op Muren. Vind je dat je kwaliteiten binnen een van onze andere commissies beter tot hun recht komen? Schroom niet.

Wil jij deel uitmaken van een dynamische organisatie, stuur dan een e-mail aan secretaris@kunstplatformveenendaal.nl.