Op zaterdag 5 september openen we voorzichtig het culturele seizoen in Veenendaal. Dit gebeurt op een feestelijke en muzikale manier op en rond het Kees Stipplein. Uiteraard met volledige inachtneming van de corona-regels. Een onderdeel van deze middag is een wandeling langs Gedichten op Muren, poëtische uitingen die op diverse plaatsen zijn aangebracht op onder meer winkelpuien en woonhuizen. De wandelingen staan onder leiding van Mats Beek, de eerste stadsdichter van Veenendaal, en Jan van Weerden, commissielid Gedichten op Muren. De wandelingen in groepjes van maximaal tien personen starten vanaf het Kees Stipplein, om 13.00, 14.00, 15.00 en  16.00 uur. Wilt u meewandelen? Aanmelden kan via info@kunstplatformveenendaal.nl met een voorkeur voor het tijdstip. U kunt natuurlijk ook individueel de gedichten gaan bekijken. We hebben een boekje met de locaties plus toelichtingen klaar liggen op de stand van het Kunstplatform op het Stipplein. De start van het culturele seizoen in Veenendaal wordt verder opgeluisterd door artiesten die ook meewerken aan het huiskamerfestival Theater bij de Buren. Er wordt opgetreden door Khalil Jafar, door Candice ten Burg en door The Ridge.