Cultuurvrijwilliger

Cultuurvrijwilliger van het jaar 2017

Naast de uitreiking van de jaarlijkse Cultuurprijs Veenendaal, benoemt de gemeente sinds 2015 jaarlijks ook de Cultuurvrijwilliger van het jaar.
Achterliggende gedachte is dat de gemeente zich er van bewust is dat een bloeiend cultureel leven, op zowel amateur- als professioneel niveau, zonder vrijwilligers niet mogelijk is.
Dat vrijwilligers de ‘smeerolie’ zijn van alle culturele activiteiten en het culturele leven in ons gemeente.
Maar ook en vooral dat de inzet van vrijwilligers niet vanzelfsprekend is, maar bijzonder.

Wie komen in aanmerking?
Iedereen die zich als vrijwilliger uitzonderlijk heeft ingezet voor de bevordering, continuïteit en/of uitbreiding van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur in Veenendaal.
Denk daarbij aan disciplines als muziek, dans, podiumkunsten, toneel, literatuur, beeldende/scheppende kunst, audiovisuele kunst, bouwkunst, cultureel erfgoed en dergelijke, in de breedste zin van het woord.

Jury
Een deskundige jury beoordeelt de nominaties en draagt daaruit drie inzendingen voor voor de uiteindelijke verkiezing van Cultuurvrijwilliger van het jaar.                                                                                            
Uitreiking                                
Op vrijdag 3 november 2017 is in Theater De Lampegiet tijdens het Cultuurfeest de prijs door wethouder Hollander uitgereikt aan René Keulers.

René Keulers Cultuurvrijwilliger 2017