Hoewel Theater bij de Buren 2020 pas over een half jaar op de kalender staat, is de organisatie van dit festival deze herfst al een paar keer bijeen geweest. Niet alleen voor het op touw zetten van tal van praktische zaken. Ook en vooral om én deelnemende artiesten én gastvrije Veenendalers de gelegenheid te geven zich optimaal voor te bereiden op hun bijdragen aan het festijn.

Het evenement kent een formule die even helder als eenvoudig is. Onze inzet is om uitvoerende artiesten, in welke vorm van podiumkunst dan ook, te verbinden aan Veenendalers die voor één dag hun woonkamer als theatertje beschikbaar willen stellen. De combinaties van adres en artiest maken we tijdig bekend. Een optreden duurt zo’n dertig minuten, per adres treedt de artiest drie keer op. Bezoekers kunnen voorstellingen selecteren en die, al pendelend door Veenendaal, bezoeken.

Er is in het programma ook ruimte voor kindervoorstellingen. We vinden het belangrijk dat ook kinderen op een eigen niveau, passend bij de leeftijd, kennis kunnen maken met theater in het algemeen en met Theater bij de Buren in het bijzonder. Juist omdat het een erg toegankelijk huiskamerfestival is en bovendien je eigen woonplaats zijn er nauwelijks belemmeringen om met je kinderen naar een voorstelling te gaan.