Kunstplatform Veenendaal

________________________________________________________________________

Deze stichting stelt zich ten doel de kunst en cultuur in stand te houden, uit te dragen en in al zijn uitingsvormen te bevorderen.

De Stichting biedt onderdak aan de Commissie Kunstroute Veenendaal, Commissie Beeldend Veenendaal, Commissie Amateurkunstfestival, Commissie Cultureel Café en commissie Gedichten op Muren.

info@kunstplatformveenendaal.nl


Jaarlijkse tentoonstelling/atelierroute van professionele beeldende kunstenaars in Veenendaal en directe omgeving gedurende een weekend in oktober.

Voor meer info:

info@kunstrouteveenendaal.nl
www.kunstrouteveenendaal.nl

Beeldend Veenendaal

‘Beeldend Veenendaal’  is een jaarlijkse 14-daagse tentoonstelling van beginnende en gevorderde niet-professionele kunstenaars in Veenendaal en zeer directe omgeving.
Voor meer info:

info@beeldendveenendaal.nl
www.beeldendveenendaal.nl

Cultureel Café.

Het cultureel café is een plek waar elke maand cultuurliefhebbers in de breedste zin van het woord elkaar kunnen ontmoeten, elkaar kunnen inspireren en van gedachten kunnen wisselen. Een aantal mensen heeft onlangs het initiatief genomen het cultureel café opnieuw op te zetten.

Voor meer info:

info@cultureelcafeveenendaal.nl
www.cutureelcafeveenendaal.nl

Amateurkunstfestival Veenendaal

In het weekend van 11 en 12 februari 2012 vond in Veenendaal het tweede AMATEURKUNSTFESTIVAL plaats. In 2014 staat de volgende gepland.

Voor meer info:

info@amateurkunstfestivalveenendaal.nl
www.amateurkunstfestivalveenendaal.nl


Gedichten op muren

Gedichten op muren’ is een in 2009 door de gemeente Veenendaal geïnitieerd project. Het wordt uitgevoerd door de commissie ‘Gedichten op muren!’, onder auspiciën van het KunstPlatform Veenendaal. Er is dit schooljaar weer een wedstrijd voor middelbare scholieren met als dichtvorm de Haiku.

Voor meer info:

info@gedichtenopmuren.nl
www.gedichtenopmuren.nlStadsdichter

Sinds 2 februari 2012 is Mats Beek Benoemd als ‘Stadsdichter’ van Veenendaal.

Ik voel me vereerd en trots en ga de komende twee jaar met mijn gedichten de gemeente Veenendaal kritisch volgen.